Achter de schermen zijn wij hard bezig geweest om de eerste stappen van Heel Nijmegen Plat te zetten. Naast de eerder aangekondigde toevoeging van de Plupub aan het lijstje van deelnemende collectieven kunnen we jullie ook mededelen dat Extrapool betrokken wordt bij Heel Nijmegen Plat. Dat betekent dat het festival dit jaar op zes locaties gaat plaatsvinden!

Daarnaast mogen we met trots aankondigen dat de eerste band is geboekt, en wat voor één; Antillectual. Voor wie ze nog niet kent, Antillectual is waarschijnlijk de hardst werkende punkrockband van Nederland, vaste klanten bij de deelnemende collectieven en een band die hun visie op de maatschappij niet onder stoelen of banken steekt. Vorig jaar stond zanger Willem Antillectual al akoestisch op het festival maar dit jaar voor het eerst in volle bezetting op Heel Nijmegen Plat te horen.

Meer over het programma volgt, dus houd de website (heelnijmegenplat.nl) en deze pagina in de gaten!

<English>
Behind the scenes we’ve been working hard to take the first steps for the Heel Nijmegen Plat festival. Besides the earlier mentioned addition of the Plupub to the list of participating collectives, we can also announce that Extrapool will be part of Heel Nijmegen Plat. That means that the fest will this year take place in six different locations!

Beside that we can proudly announce that the first band has been booked, and it’s none less then Antillectual! For those who don’t know them yet; Antillectual is probably the hardest working punkrock band in the Netherlands, regulars at the participating collectieves and a band that’s never afraid of expressing their views on society. Last year their singer Willem Antillectual performed at the festival with an acoustic set and this year it’s the first time to hear the whole band to perform on the festival.

More info about the program will follow, so keep an eye on the website (heelnijmegenplat.nl) and this page!